Slider spacer
Inspirasjonsbilde: Slide 1 - Sveising

Mekanisk avdeling kan tilby arbeid innen dreiing, boring, gjenging, stansing, klipping og sveising.


Produksjonsavdelingen vår er behjelpelig med store og små oppdrag, også hasteoppdrag. 
Vi er en avdeling i Arba, og betjener både offentlige virksomheter og det private næringsliv. Vår styrke er fleksibilitet, og evne til å ivareta alle typer oppdragsgivere. Vi har en allsidig stab med lang og bred erfaring fra ulike yrker.

Vi holder hva vi lover når det gjelder pris, kvalitet og leveringstid!

Våre produkter og tjenester